پرداخت تسهیلات برای راه اندازی ۴۰ پنل خورشیدی در نجف آباد
 پرداخت تسهیلات برای راه اندازی ۴۰ پنل خورشیدی در نجف آباد
فرمانداری نجف آباد: با حضور فرماندار و تعدادی از مسئولان شهرستان، دو پنل خورشیدی راه اندازی شده توسط مددجویان کمیته امداد امام خمینی نجف آباد، به طور رسمی مورد بهره برداری قرار گرفتند.

 پرداخت تسهیلات برای راه اندازی ۴۰ پنل خورشیدی در نجف آباد

فرمانداری نجف آباد: با حضور فرماندار و تعدادی از مسئولان شهرستان، دو پنل خورشیدی راه اندازی شده توسط مددجویان کمیته امداد امام خمینی نجف آباد، به طور رسمی مورد بهره برداری قرار گرفتند.

در حال حاضر کمیته امداد شهرستان، برای چهل طرح اشتغال زایی پنل خورشیدی، تسهیلات در اختیار مددجویان خود قرار داده است که اقساط آن از محل درآمد مربوط به فروش برق به شبکه، تامین می شود.

برای هر کدام از این طرح ها، بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات اختصاص داده شده است.

پنل های خورشیدی

پنل های خورشیدی

 پرداخت تسهیلات برای راه اندازی ۴۰ پنل خورشیدی در نجف آباد