پرداخت تسهیلات ۱۲۰ میلیونی برای برق خورشیدی
پرداخت تسهیلات ۱۲۰ میلیونی برای برق خورشیدی
سفیران اصفهان : مدیر اداره برق شهرستان نجف آباد گفت: با معرفی افراد کم بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی و تأیید اداره برق، ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی دریافت و با همکاری بسیج سازندگی، صفحات تولیدی برق خورشیدی برایشان ساخته می شود.

پرداخت تسهیلات ۱۲۰ میلیونی برای برق خورشیدی

سفیران اصفهان : مدیر اداره برق شهرستان نجف آباد گفت: با معرفی افراد کم بضاعت تحت پوشش نهادهای حمایتی و تأیید اداره برق، ۱۲۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی دریافت و با همکاری بسیج سازندگی، صفحات تولیدی برق خورشیدی برایشان ساخته می شود.

محمد نیازی افزود: از صنایع خواستیم تا ۵ سال آینده ۵ درصد از برق مصرفی شان را از انرژی های تجدید پذیر خریداری کنند این برنامه ریزی از پارسال شروع شده است.

نیازی ادامه داد: بخش مهمی از مشترکان ما را صنعت تشکیل می دهد و به صنایع اعلام کردیم تعطیلات جمعه را تقسیم بندی کنند. برای شرایط اضطرار هم پیش بینی شده تا صنایع علاوه بر تعطیلات هفتگی نصف روز دیگر هم به تعطیلی هفتگی اضافه کنند.

وی درباره مصرف برق در بخش کشاورزی نیز چنین گفت: چاههای کشاورزی نیز ۵ ساعت مدیریت بار دارند لذا در صورتی که رعایت کنند در عوض برق رایگان می‌گیرند.

نیازی در مورد مصرف برق ادارات و سازمان های دولتی نیز عنوان کرد: ادارات باید در تایم (ساعت) اداری ۳۰ و غیر اداری ۶۰ درصد از برق مصرفی شان را کم کنند.

نیروگاه خورشیدی

نیروگاه خورشیدی

پرداخت تسهیلات ۱۲۰ میلیونی برای برق خورشیدی