پرداخت علنی رشوه در یکی از ادارات نجف آباد
پرداخت علنی رشوه در یکی از ادارات نجف آباد
آدم ارزشی و حلال خوری است ولی در یکی از ادارات شهر طوری تحت فشارش گذاشتند که مجبور شده برای انجام درخواستش، تا این لحظه بیش از یک میلیون تومان به یک کار چاق کن رشوه بدهد. البته رییس اداره قول داده که موضوع را پیگیری و با این شبکه فساد برخورد کند.

پرداخت علنی رشوه در یکی از ادارات نجف آباد

آدم ارزشی و حلال خوری است ولی در یکی از ادارات شهر طوری تحت فشارش گذاشتند که مجبور شده برای انجام درخواستش، تا این لحظه بیش از یک میلیون تومان به یک کار چاق کن رشوه بدهد. البته رییس اداره قول داده که موضوع را پیگیری و با این شبکه فساد برخورد کند.

موضوع پرداخت رشوه و فعالیت کارچاق کن ها در این اداره پر رفت و آمد، سال هاست که در بین مردم و حتی مسئولان به اشکال مختلف مطرح شده و اقداماتی نیز برای مهار این روند انجام گرفته ولی گویا این وضع هنوز هم از مردم قربانی می گیرد.

چندی پیش یکی از اهالی نجف آباد برای انجام کارش به این اداره مراجعه کرد و برای پیگیری پرونده اش نوبت چندین ماهه دادند. این بنده خدا هم چون برای گرفتن وام به انجام هر چه سریعتر کارش احتیاج داشت، چندین بار پیگیر شد و حتی یک بار خبرنگار خودمان را به عنوان ارباب رجوع به اداره فرستاد ولی هر بار با نشان دادن صف طولانی پرونده ها، اعلام می کردند که «کار شما چند ماه طول می کشد!»

در نهایت و در شلوغی آن اداره، یکی گرای لازم را داده و به یکی از کار چاق کن ها مستقر در همان حوالی معرفی اش کرده بود. آن فرد هم ضمن تعیین مبلغ پیشنهادی رشوه، قول داده بود در کمتر از یک هفته این کار را انجام دهد.

ارباب رجوع مورد نظر هم بر خلاف میلی باطنی و اعتقادی اش، این مبلغ را پرداخت کرد ولی قبل از آن رفت به دیدار آقای رییس اداره. رییس هم قول داده که شما پول را بده و بعد بیا مدارکش را به ما ارائه کن تا ریشه این فساد را بخشکانیم.

ما هم منتظریم ببینیم، قول رییس اداره محقق می شود یا نه. در صورت محقق نشدن این وعده، در مطالب بعدی به شکل شفاف تری در خصوص این فساد ریشه دار صحبت خواهیم کرد.

ولی در هر صورت به نظر می رسد مکانیزه کردن روند انجام کارها در این گونه ادارات و کاهش تماس مستقیم ارباب رجوع با کارمندان، بهترین شیوه برای مهار این گونه فسادهای اداری باشد.

رشوه

رشوه

پرداخت علنی رشوه در یکی از ادارات نجف آباد