پرداخت وام های ۳۰میلیونی کارآفرینی در علویجه
پرداخت وام های ۳۰میلیونی کارآفرینی در علویجه
طی روزهای اخیر، کارشناسان اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد با همراهی نمایندگان بانک رسالت، از هسته های کارآفرینی روستای حسین آباد شهر علویجه در بخش مهردشت شهرستان بازدید کردند.

پرداخت وام های ۳۰میلیونی کارآفرینی در علویجه

طی روزهای اخیر، کارشناسان اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد با همراهی نمایندگان بانک رسالت، از هسته های کارآفرینی روستای حسین آباد شهر علویجه در بخش مهردشت شهرستان بازدید کردند.

این هسته های کارآفرینی که در دامداری فعال شده اند، با وامهای ۳۰ میلیون تومانی بانک رسالت، کار خود را شروع کرده اند.

براساس تفاهم نامه بانک قرض الحسنه رسالت و وزارت ورزش و جوانان، این گونه وام ها به جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال پرداخت می شود.

هسته های کارآفرینی در علویجه

هسته های کارآفرینی در علویجه

پرداخت وام های ۳۰میلیونی کارآفرینی در علویجه