پل‌سازی نیروهای جهاد نجف‌آباد در والفجر۴+فیلم
پل‌سازی نیروهای جهاد نجف‌آباد در والفجر۴+فیلم
خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که پانزدهم مهر62 توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) در جریان عملیات والفجر4 در حوالی بانه ضبط شده، بخشی از مجموعه اقدامات رزمندگان جهادسازندگی نجف‌آباد جهت ساخت یک پل، نشان داده می‌شود.

پل‌سازی نیروهای جهاد نجف‌آباد در والفجر۴+فیلم

خانه ایثار نجف آباد: در این فیلم که پانزدهم مهر۶۲ توسط مرحوم محمود اصفهانی (باهنر) در جریان عملیات والفجر۴ در حوالی بانه ضبط شده، بخشی از مجموعه اقدامات رزمندگان جهادسازندگی نجف‌آباد جهت ساخت یک پل، نشان داده می‌شود.

اصفهانی، در توصیف پل می‌گوید که به آن «آب‌نما» می‌گویند. به این معنی که در شرایط معمولی، آب از زیر آن عبور می‌کند و در حالت طغیان رودخانه فصلی، امکان عبور آب از روی آن هم وجود دارد.

او هم‌چنین اضافه می‌کند که در ساخت پل، از سه لوله فلزی استفاده شده که ارزش هر کدام هشتاد هزار تومان است.

در ادامه، دوربین وارد جمعی از رزمنده‌ها می‌شود که مشغول آماده کردن ملات سیمان هستند. هیچ‌کدام، خودشان را معرفی نمی‌کنند ولی در پاسخ به سوالات اصفهانی، یکی‌شان می‌گوید که حدود چهار روز از آغاز احداث این پل می‌گذرد.

شخص دیگری اعلام می‌کند از گلدشت (شهرک امام) آمده‌اند و دیگری هزینه تمام شده هر لوله دوازده‌متری را ، با احتساب هزینه حمل و نقل، نزدیک به صد هزار تومان اعلام می‌کند.

شخص دیگری هم اعلام می‌کند که در این محدوده، سه پل مشابه اجرا شده.

در قسمت دیگری از فیلم، مرحوم اصفهانی با اشاره به استحکام پل، سراغ این نکته می‌رود که در آینده و پس از اتمام جنگ نیز این سازه و موارد مشابه، برای ساکنان بومی منطقه مفید خواهد بود.

اصفهانی اعلام می‌دارد که در طول سی کیلومتر جادۀ احداثی، نزدیک به بیست پل مشابه این مورد ایجاد شده.

تصاویر، تزیینی هستند.

جهاد سازندگی نجف آباد

جهاد سازندگی نجف آباد

 

پل‌سازی نیروهای جهاد نجف‌آباد در والفجر۴+فیلم