پلمپ آرایشگاه زنانه در نجف آباد+تصویر
پلمپ آرایشگاه زنانه در نجف آباد+تصویر
صدا و سیما: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد گفت: یک آرایشگاه زنانه به دلیل رعایت نکردن دستور العمل‌های بهداشتی و با توجه به ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه مهر و موم شد.

پلمپ آرایشگاه زنانه در نجف آباد+تصویر

صدا و سیما: مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان نجف آباد گفت: در بازرسی مشترک کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط و اداره اماکن نیروی انتظامی شهرستان یک آرایشگاه زنانه به دلیل رعایت نکردن دستور العمل‌های بهداشتی و با توجه به ممنوعیت فعالیت آرایشگاه‌های زنانه مهر و موم شد.
علیرضا غیور افزود: این اقدام، هنگام آرایش دو نفر عروس در این محل اجرا شد.

پلمپ آرایشگاه زنانه در نجف آباد

پلمپ آرایشگاه زنانه در نجف آباد

پلمپ آرایشگاه زنانه در نجف آباد+تصویر