پلمپ سردخانه غیر مجاز در نجف آباد
پلمپ سردخانه غیر مجاز در نجف آباد

پایگاه خبری شبکه بهداشت و درمان: سردخانه غیر مجازی که اقدام به انجماد و نگهداری گوشتواره  اسکلت و خرده گوشت مرغ بدون هویت و گوشت گوساله برزیلی تاریخ گذشته می کرد، توسط کارشناسان بهداشت محیط پلمپ شد. غیر مجاز بودن فعالیت متصدی محل، غیر قابل عرضه بودن محتویات سردخانه و انجماد فرآورده های دامی گرم در سردخانه معمولی و دمای […]

پایگاه خبری شبکه بهداشت و درمان: سردخانه غیر مجازی که اقدام به انجماد و نگهداری گوشتواره  اسکلت و خرده گوشت مرغ بدون هویت و گوشت گوساله برزیلی تاریخ گذشته می کرد، توسط کارشناسان بهداشت محیط پلمپ شد.

غیر مجاز بودن فعالیت متصدی محل، غیر قابل عرضه بودن محتویات سردخانه و انجماد فرآورده های دامی گرم در سردخانه معمولی و دمای نامناسب از جمله دلایل پلمپ این واحد برشمرده شده است.