پلمپ شش مرکز عرضه فرآورده های دامی در نجف آباد
پلمپ شش مرکز عرضه فرآورده های دامی در نجف آباد
صدا و سیما: رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: در یک ماه اخیر با اجرای طرح تشدید بر مراکز تولید وعرضه فرآورده‌های خام دامی ۷۷ مرکز تذکر کتبی و درج در پرونده داشته اند و ۶ مورد نیز با حکم دادستانی مهر و موم شدند.

پلمپ شش مرکز عرضه فرآورده های دامی در نجف آباد

صدا و سیما: رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: در یک ماه اخیر با اجرای طرح تشدید بر مراکز تولید وعرضه فرآورده‌های خام دامی ۷۷ مرکز تذکر کتبی و درج در پرونده داشته اند و ۶ مورد نیز با حکم دادستانی مهر و موم شدند.

فضل الله صالحی با اشاره به اینکه بسته بندی غیر مجاز و رعایت نکردن شرایط بهداشتی از دلایل مهر و موم این مراکز بوده افزود: تشدید نظارت‌ها تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

پلمپ

پلمپ

پلمپ شش مرکز عرضه فرآورده های دامی در نجف آباد