پلمپ واحد غیرمجاز فرآوری اسکلت مرغ در نجف آباد
پلمپ واحد غیرمجاز فرآوری اسکلت مرغ در نجف آباد
دامپزشکی استان اصفهان: فضل الله صالحی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: در پی بازرسی های کارشناسان این شبکه، یک کارگاه غیر مجاز تولید محصول از اسکلت مرغ که از ضایعات مرغ استفاده می کردند، شناسایی و با هماهنگی مراجع انتظامی و قضایی پلمب گردید.

پلمپ واحد غیرمجاز فرآوری اسکلت مرغ در نجف آباد

دامپزشکی استان اصفهان: فضل الله صالحی رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: در پی بازرسی های کارشناسان این شبکه، یک کارگاه غیر مجاز تولید محصول از اسکلت مرغ که از ضایعات مرغ استفاده می کردند، شناسایی و با هماهنگی مراجع انتظامی و قضایی پلمب گردید.

صالحی از مردم خواست اقلام مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و بهداشتی تهیه کرده و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت بهداشتی موضوع را از طریق سامانه ۱۵۱۲ به شبکه دامپزشکی شهرستان اطلاع دهند.

پلمپ واحد غیرمجاز فرآوری اسکلت مرغ در نجف آباد

پلمپ واحد غیرمجاز فرآوری اسکلت مرغ در نجف آباد

پلمپ واحد غیرمجاز فرآوری اسکلت مرغ در نجف آباد