پلمپ کرونایی پنج واحد صنفی در نجف آباد
پلمپ کرونایی پنج واحد صنفی در نجف آباد
 پایگاه خبري پليس: فرمانده انتظامی شهرستان نجف آبادگفت: 5 واحد صنفي به علت رعایت نکردن موارد بهداشتي مربوط به ویروس کرونا و عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط اماکن عمومي و صنفي توسط متصدیان پلمپ شدند.

پلمپ کرونایی پنج واحد صنفی در نجف آباد

 پایگاه خبری پلیس: فرمانده انتظامی شهرستان نجف آبادگفت: ۵ واحد صنفی به علت رعایت نکردن موارد بهداشتی مربوط به ویروس کرونا و عدم رعایت قوانین و مقررات و ضوابط اماکن عمومی و صنفی توسط متصدیان پلمپ شدند.

سرهنگ میثم گوهری آرانی گفت: با توجه به وضعیت قرمز شهرستان و به منظور پیشگیری از شیوع و مقابله با ویروس منحوس کرونا، تیم های اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی نجف آباد با هماهنگی مقام قضایی و همکاری کارشناسان اتاق اصناف و شبکه بهداشت از واحدهای صنفی بازدید کردند.

گوهری از شهروندان خواست تا در این رابطه با پلیس همکاری مستمر داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، خصوصا موضوعاتی مانند عدم رعایت مسائل بهداشتی و یا احتکار اقلام بهداشتی و درمانی مراتب را سریعا به مرکز فوریتهای پلیسی۱۱۰ اطلاع دهند.

میثم گوهری آرانی فرمانده انتظامی نجف آباد

میثم گوهری آرانی فرمانده انتظامی نجف آباد

پلمپ کرونایی پنج واحد صنفی در نجف آباد