پلمپ یک فروشگاه بزرگ در گلدشت+تصاویر
پلمپ یک فروشگاه بزرگ در گلدشت+تصاویر
طی  گشت بازرسی مشترک معاونت بهداشتی و کارشناس مسئول گروه مهندسی بهداشت محیط و اداره اماکن نیروی انتظامی نجف آباد، یک  فروشگاه بزرگ در شهرستان نجف آباد به دلیل عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی در دوم فروردین ۱۴۰۰ پلمپ شد.

پلمپ یک فروشگاه بزرگ در گلدشت+تصاویر

کانال تلگرامی «شهر من نجف آباد»: طی  گشت بازرسی مشترک معاونت بهداشتی و کارشناس مسئول گروه مهندسی بهداشت محیط و اداره اماکن نیروی انتظامی نجف آباد، یک  فروشگاه بزرگ در شهرستان نجف آباد به دلیل عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی در دوم فروردین ۱۴۰۰ پلمپ شد.

در این فروشگاه، نزدیک به ۲۶۶ کیلوگرم مواد غذایی بدون مشخصات کشف، توقیف و نمونه برداری شد و پرونده فرد متخلف نیز تحویل مراجع قضایی شد.

طبق خبر و تصویری که کانال تلگرامی «گلدشت نیوز» در همین خصوص منتشر کرده، این فروشگاه بزرگ در گلدشت قرار دارد.

طی سومین روز فروردین نیز، یک نانوایی به دلیل رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی پلمپ شد.

پلمپ یک فروشگاه بزرگ در گلدشت

پلمپ یک فروشگاه بزرگ در گلدشت

پلمپ یک فروشگاه بزرگ در گلدشت

پلمپ یک فروشگاه بزرگ در گلدشت

پلمپ یک فروشگاه بزرگ در گلدشت+تصاویر