پورمحمدی انتخابی شایسته برای وزارت دادگستری است
پورمحمدی انتخابی شایسته برای وزارت دادگستری است

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی پورمحمدی را انتخابی شایسته برای تصدی وزارت دادگستری دانست. ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با فارس در خصوص معرفی حجت الاسلام پورمحمدی از سوی رئیس دستگاه قضا برای تصدی وزارت دادگستری گفت: همه اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر این باور هستند که پورمحمدی نه تنها انتخابی شایسته برای […]

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی پورمحمدی را انتخابی شایسته برای تصدی وزارت دادگستری دانست.

ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با فارس در خصوص معرفی حجت الاسلام پورمحمدی از سوی رئیس دستگاه قضا برای تصدی وزارت دادگستری گفت: همه اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر این باور هستند که پورمحمدی نه تنها انتخابی شایسته برای تصدی در وزارت دادگستری است بلکه می‌توان از تجربیات وی در وزارتخانه‌های مهم تری هم استفاده کرد.

وی افزود: متأسفانه بر اساس قانون اساسی حوزه اختیارات وزیر دادگستری محدود است و بیشتر به عنوان رابط بین قوا و بدون اختیار فعالیت دارد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری گفت: در صورتی که این طرح به نتیجه برسد شاهد اقدامات چشمگیری از سوی وزیر دادگستری خواهیم بود.