پویش خرید اکسیژن ساز در خیریه سالمندان نجف آباد
پویش خرید اکسیژن ساز در خیریه سالمندان نجف آباد
موسسه خیریه امداد سالمندان نجف آباد که سال گذشته و طی پویش «یک نفس بیشتر»، پنجاه دستگاه اکسیژن ساز را با کمک خیرین خریداری و در اختیار بیماران کرونایی نیازمند قرار داده بود، این پویش را با چشم انداز خرید حداقل ده دستگاه دیگر، تکرار کرده است.

پویش خرید اکسیژن ساز در خیریه سالمندان نجف آباد

موسسه خیریه امداد سالمندان نجف آباد که سال گذشته و طی پویش «یک نفس بیشتر»، پنجاه دستگاه اکسیژن ساز را با کمک خیرین خریداری و در اختیار بیماران کرونایی نیازمند قرار داده بود، امسال نیز با توجه به تشدید نیاز به دستگاه های مذکور، این پویش را با چشم انداز خرید حداقل ده دستگاه دیگر، تکرار کرده است.

این خیریه از تمامی شهروندان خواسته تا مبالغ اهدایی شان را به شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۸۵۱۸۲۵۶۱۰ بانک ملت با شماره حساب  ۲۰۰۸۹۵۸۷۹ به نام موسسه خیریه امداد سالمندان نجف آباد واریز کرده و تصویر فیش واریزی را به شماره  ۰۹۳۸۳۳۱۸۷۶۶ در واتس آپ یا تلگرام ارسال کنند.

قیمت هر دستگاه اکسیژن ساز در حال حاضر، حدود چهارده میلیون تومان اعلام شده و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره ۰۳۱۴۲۵۵۱۰۰۶ تماس بگیرند.

پویش خرید دستگاه اکسیژن ساز در خیریه سالمندان نجف آباد

پویش خرید دستگاه اکسیژن ساز در خیریه سالمندان نجف آباد

پویش خرید اکسیژن ساز در خیریه سالمندان نجف آباد