پیام فرمانده لشکر۸نجف به مناسبت ۱۳آبان+فیلم
پیام فرمانده لشکر۸نجف به مناسبت ۱۳آبان+فیلم
سرتیپ دوم پاسدار سیف الله رشید زاده فرمانده لشکر زرهی 8 نجف اشرف، در پیامی به مناسبت 13آبان روز ملی مبارزه با استکبار و هفته دانش آموز، به تشریح این موضوعات پرداخته است.این برنامه، به همت حوزه بسیج دانش آموزی امام جواد نجف آباد و مجموعه فرهنگی خادم الشهدا نجف آباد تهیه شده است.

پیام فرمانده لشکر۸نجف به مناسبت ۱۳آبان+فیلم

سرتیپ دوم پاسدار سیف الله رشید زاده فرمانده لشکر زرهی ۸ نجف اشرف، در پیامی به مناسبت ۱۳آبان روز ملی مبارزه با استکبار و هفته دانش آموز، به تشریح این موضوعات پرداخته است.این برنامه، به همت حوزه بسیج دانش آموزی امام جواد نجف آباد و مجموعه فرهنگی خادم الشهدا نجف آباد تهیه شده است.

سیف الله رشید زاده

سیف الله رشید زاده

پیام فرمانده لشکر۸نجف به مناسبت ۱۳آبان+فیلم