پیدا شدن یک سرمایه گذار جدید برای کاشی اصفهان
پیدا شدن یک سرمایه گذار جدید برای کاشی اصفهان
کانال اطلاع رسانی  فرمانداری شهرستان نجف آباد، با انتشار مطلبی، از پذیرفتن شرایط کمیته ویژه راه اندازی کاشی اصفهان توسط شخصی به نام «رشیدی» و شرکایش خبر داده است.

پیدا شدن یک سرمایه گذار جدید برای کاشی اصفهان

کانال اطلاع رسانی  فرمانداری شهرستان نجف آباد، با انتشار مطلبی، از پذیرفتن شرایط کمیته ویژه راه اندازی کاشی اصفهان توسط شخصی به نام «رشیدی» و شرکایش خبر داده است.

طبق این خبر، قرار است مجموعه کارخانه کاشی اصفهان، از این به بعد توسط این گروه مدیریت شود.

نجف آباد نیوز: از اوایل دهه ۹۰ و پس از واگذاری کارخانجات کاشی اصفهان و نیلو به بخش «به اصطلاح خصوصی»، مشکلات این دو مجموعه مرتب افزایش پیدا کرده و در این مدت، مسئولان مختلف آمده و رفته اند و قول های زیادی برای حل این معضلات داده اند.

در آخرین مورد، یک جوان سرمایه دار یزدی، اواسط سال ۱۴۰۰، کاشی اصفهان را در اختیار گرفت و کلی هم سر و صدا و تبلیغات راه انداخت که فلان می کنم و بهمان می شود ولی در نهایت این وعده ها هم به جایی نرسید.

باید منتظر هفته ها و ماه های آینده ماند و دید که آیا بالاخره کسی می تواند کشتی به گل نشسته این کارخانه ها را نجات دهد یا همچنان، در بر روی همان پاشنه می چرخد.

پیدا شدن یک سرمایه گذار جدید برای کاشی اصفهان

پیدا شدن یک سرمایه گذار جدید برای کاشی اصفهان

تصویری که کانال فرمانداری، در کنار این خبر منتشر کرده. در دو تصویر پایین، نفراتی که در یک ردیف و کنار هم نشسته اند، مسئولان شهرستان هستند و بقیه، گروه جدید سرمایه گذار در کارخانه کاشی اصفهان.

پیدا شدن یک سرمایه گذار جدید برای کاشی اصفهان