پیش‌بینی ۲۰۲ شعبه اخذ رأی در نجف آباد
پیش‌بینی ۲۰۲ شعبه اخذ رأی در نجف آباد
استانداری اصفهان: موسی مباشری فرماندار شهرستان نجف آباد در جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان در استانداری گفت: ۲۰۲ شعبه اخذ رأی در شهرستان نجف‌آباد پیش‌بینی شده است و ۱۷۵ شعبه در بخش مرکزی و ۲۷ شعبه در بخش مهردشت خواهیم داشت.

پیش‌بینی ۲۰۲ شعبه اخذ رأی در نجف آباد

استانداری اصفهان: موسی مباشری فرماندار شهرستان نجف آباد در جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان در استانداری گفت: ۲۰۲ شعبه اخذ رأی در شهرستان نجف‌آباد پیش‌بینی شده است و ۱۷۵ شعبه در بخش مرکزی و ۲۷ شعبه در بخش مهردشت خواهیم داشت.
فرماندار شهرستان نجف‌آباد عنوان کرد: چهار هزار و ۳۰۰ نفر تحت عنوان عوامل اجرایی، نظارتی، بازرسی، انتظامی، فنی و پشتیبانی در شهرستان انتخاب شده‌اند. از هفته‌های آینده وارد مرحله آموزش عوامل اجرایی خواهیم شد.

علی محمدی کیا فرماندار شهرستان تیران و کرون نیز اعلام داشت: ۷۲ شعبه اخذ رأی در مجموع شهرستان تیران و کرون پیش‌بینی شده که از این تعداد ۶۷ شعبه ثابت و ۵ شعبه سیار خواهند بود. انتخاب معتمدین مستقر در شعب اخذ رأی نیز انجام شده است و برای برگزاری جلسات آموزشی آماده هستیم.

اسفند امسال، شهرستان های نجف آباد، تیران و کرون همچون سال های گذشته، در قالب یک حوزه انتخابیه، یک نماینده به مجلس دوازدهم معرفی خواهند کرد.

انتخابات در باغ ملی نجف آباد

انتخابات در باغ ملی نجف آباد

پیش‌بینی ۲۰۲ شعبه اخذ رأی در نجف آباد