پیشرفت پنج درصدی تقاطع شهدای دانشجو نجف آباد+فیلم
پیشرفت پنج درصدی تقاطع شهدای دانشجو نجف آباد+فیلم
صدا و سیما: تقاطع غیر همسطح شهدای دانشجو در نجف آباد که آبان 1400 با حاشیه هایی خاص کلنگ زنی شد، در حال حاضر با اجرای جاده های دسترسی، مسیرهای جایگزین و بیش از پنج هزار متر مکعب خاکبرداری، نزدیک به پنج درصد پیشرفت داشته است.

پیشرفت پنج درصدی تقاطع شهدای دانشجو نجف آباد+فیلم

صدا و سیما: تقاطع غیر همسطح شهدای دانشجو در نجف آباد که آبان ۱۴۰۰ با حاشیه هایی خاص کلنگ زنی شد، در حال حاضر با اجرای جاده های دسترسی، مسیرهای جایگزین و بیش از پنج هزار متر مکعب خاکبرداری، نزدیک به پنج درصد پیشرفت داشته است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، طی روزهای اخیر و طی توافقی بیش از ۳۸۰۰متر مربع از زمین های مورد نیاز طرح را در اختیار شهرداری گذاشته و ۱۰ میلیارد تومان نیز به عنوان قسط اول، به حساب پیمانکار واریز شده است.

این طرح، هشتصد متر طول و دویست متر عرض داشته و قرار است طی ۱۸ ماه و با اعتبار بالغ بر ۱۴۰ میلیارد تومان ساخته شود.

کلنگ زنی تقاطع غیر همسطح شهدای دانشجو

کلنگ زنی تقاطع غیر همسطح شهدای دانشجو

 

پیشرفت پنج درصدی تقاطع شهدای دانشجو نجف آباد+فیلم