پیشرفت ۳۶درصدی طرح نهضت ملی مسکن در نجف آباد
پیشرفت ۳۶درصدی طرح نهضت ملی مسکن در نجف آباد
راه و شهرسازی: رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد گفت: در این شهرستان بیش از ۱۵ هزار نفر برای بهره مندی از مزایای طرح نهضت ملی مسکن، ثبت نام کردند که از این تعداد بیش از هشت هزار و ۹۰۰ نفر متقاضیان شهر نجف آباد بودند.

پیشرفت ۳۶درصدی طرح نهضت ملی مسکن در نجف آباد

راه و شهرسازی: رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد گفت: در این شهرستان بیش از ۱۵ هزار نفر برای بهره مندی از مزایای طرح نهضت ملی مسکن، ثبت نام کردند که از این تعداد بیش از هشت هزار و ۹۰۰ نفر متقاضیان شهر نجف آباد بودند. از افزون بر ۲ هزار و ۲۵۰ متقاضی پالایش شده، برای بیش از ۶۰۰ متقاضی تخصیص پروژه شده است.

مرتضی فولادی افزود: برای متقاضیان واجد شرایط شهرهای کهریزسنگ و جوزدان، پیش بینی تخصیص زمین در شهرهای نجف آباد و گلدشت در نظر گرفته شده است.

وی عنوان کرد: احداث ۵۷۷ واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در شمال شهر نجف آباد در دست اقدام است که زمین آن از زمین‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی بوده و کاربری آن از کشاورزی و باغی به مسکونی تعیین کاربری شده و در حال حاضر دارای پیشرفت فیزیکی ۳۶ درصدی است.

فولادی ادامه داد: برای تامین زمین متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهر نجف آباد، یک قطعه زمین ۲۳ هکتاری با کاربری آموزش عالی به کاربری مسکونی تغییر داده شد و در حال سیر مراحل و اقدامات لازم برای واگذاری زمین است.

وی گفت: برای طرح جوانی جمعیت شهر نجف آباد نیز ۱۰ هکتار زمین دیگر در مجاورت اراضی ۲۳ هکتاری، پیش بینی شده و در مرحله الحاق به محدوده شهری است که با توجه به ۶۶۰ نفر متقاضی طرح جوانی جمعیت شهرستان، پس از سیر مراحل قانونی به متقاضیان واگذار خواهد شد.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نجف آباد خاطرنشان کرد: در راستای اجرای ماده ۱۰ جهش تولید مسکن، یک هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی در مالکیت شرکت عمران فولادشهر به سارمان ملی زمین و مسکن تغییر نمایندگی داده شد و اکنون به عنوان ظرفیت ویژه این شهر برای طرح‌های بلندمدت از جمله خدماتی و مسکونی و… قابل استفاده است.

مرتضی فولادی رییس اداره راه و شهرسازی نجف آباد

مرتضی فولادی رییس اداره راه و شهرسازی نجف آباد

پیشرفت ۳۶درصدی طرح نهضت ملی مسکن در نجف آباد