چاقوهای هنرمندان نجف آباد زینت بخش غرفه صنایع دستی موزه لوور فرانسه+فیلم
چاقوهای هنرمندان نجف آباد زینت بخش غرفه صنایع دستی موزه لوور فرانسه+فیلم

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کارشناس صنایع دستی استان اصفهان گفت: نخستین صنعت دستی نجف آباد صنعت چاقو سازی است که با شاخ بزساخته می شود. اکرم عباسی با اشاره به اینکه سابقه این حرفه به ۴۰۰ سال قبل باز می گردد افزود:در زمان صفویه که اصفهان پایتخت شاه عباس انتخاب شد  شهرنجف آباد برای […]

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کارشناس صنایع دستی استان اصفهان گفت: نخستین صنعت دستی نجف آباد صنعت چاقو سازی است که با شاخ بزساخته می شود.
اکرم عباسی با اشاره به اینکه سابقه این حرفه به ۴۰۰ سال قبل باز می گردد افزود:در زمان صفویه که اصفهان پایتخت شاه عباس انتخاب شد  شهرنجف آباد برای  اسلحه سازی ساخته شد و صنعتگران نجف آبادی در این حرفه مشغول به فعالیت شدند.
وی به کیفیت چاقوهای ساخته شده در نجف آباد اشاره کرد و گفت:چاقوهای این شهر بسیار بُرنده تر و بادوام تر و کاربردی تر از شهرهای دیگراز جمله زنجان است.
کارشناس صنایع دستی استان اصفهان افزود: چاقوهای نجف آباد بیشتر برای دامداری و کشاورزی استفاده می شود از این رو باید فولاد در کوره خوب گداخته و با ضربه های محکم چکش بر سندان شکل بگیرد.
اکرم عباسی به چاقوهای دسته شاخ نجف آباد هم اشاره کرد و گفت : هنرمندان این شهر با مهارت خاص از شاخ بز و گوسفند دسته برای چاقو ها می سازند و آن را با صنایع دستی اصفهان زینت می دهند.
وی افزود : بعد از گذشت چهارصد سال ۹۰ استاد کار نجف آبادی در این صنعت مشغول به کار هستند تا این هنرهمچنان پابرجا باشد.