چالشی برای شورا و شهردار جدید؛دخل هفتاد میلیاردی شهرداری نجف آباد و جیب خالی مردم
چالشی برای شورا و شهردار جدید؛دخل هفتاد میلیاردی شهرداری نجف آباد و جیب خالی مردم

شهردار سابق نجف آباد در آخرین روزهای کاری خود خبر از رشد بودجه مجموعه تحت مدیریتش از هشت میلیارد به حدود هفتاد میلیارد تومان طی شش سال اخیر خبر داد و این نکته را نیز ذکر کرد که نزدیک به هشتاد درصد این بودجه از طریق دریافت عوارض مختلف از مردم تامین می شود. تامین […]

شهردار سابق نجف آباد در آخرین روزهای کاری خود خبر از رشد بودجه مجموعه تحت مدیریتش از هشت میلیارد به حدود هفتاد میلیارد تومان طی شش سال اخیر خبر داد و این نکته را نیز ذکر کرد که نزدیک به هشتاد درصد این بودجه از طریق دریافت عوارض مختلف از مردم تامین می شود.

تامین چنین بودجه ای که به گفته مسئولان هر سال نزدیک به بیست درصد نیز رشد خواهد داشت از جیب مردم نجف آباد که بیشتر آنها را طبقه متوسط رو به پایین تشکیل می دهند فشار های زیادی را به مردم عادی وارد کرده به طوریکه در حال حاضر بخش عمده شکایت های مردمی در ادارات مسئول را موضوعات مرتبط با این امر تشکیل می دهد.

البته مسئولان سابق شهرداری نجف آباد دلیل اتخاذ چنین رویه ای در تامین بودجه خود را نبود کارخانجات صنعتی مادر در اطراف این شهرستان و عدم امکان اخذ عوارض و مالیات از چنین مجموعه هایی بیان می کردند.

به نظر می رسد تغییر این رویه که در نهایت هم رضایت مردم را به دنبال خواهد داشت و هم با رونق گرفتن ساخت و سازهای مسکونی و تجاری زمینه بهبود محیط کسب و کار دیگر اقشار را فراهم خواهد کرد یکی از مهمترین وظایف پیش روی شورا و شهردار جدید نجف آباد به شمار آید.

امید است  با توجه به انتخاب شهردار جدید نجف آباد که پس از انقلاب دومین مسئول بومی در این پست به شمار می آید این شهرستان شاهد تغییراتی مفید به نفع مردم خود باشد.