چرایی فعال نبودن «نجف آباد نیوز» در مقوله بی حجابی
چرایی فعال نبودن «نجف آباد نیوز» در مقوله بی حجابی
در جایی به «نجف آباد نیوز» ایراد گرفتند که چرا به صورت جدی و فعال، به موضوع «کشف حجاب» در برخی مراکز سطح شهرستان ورود پیدا نمی کند.

چرایی فعال نبودن «نجف آباد نیوز» در مقوله بی حجابی

در جایی به «نجف آباد نیوز» ایراد گرفتند که چرا به صورت جدی و فعال، به موضوع «کشف حجاب» در برخی مراکز سطح شهرستان ورود پیدا نمی کند.

بخوانید بخشی از پاسخ ما را:

مجموعه ای از عوامل در ظهور و بروز یک ناهنجاری موثر اند ولی متاسفانه بیشتر دستگاه های مسئول، تمام آن عوامل را رها کرده اند و چسبیده اند به معلول و قربانی نهایی که همان دختران و زنان بی اطلاع هستند.

شما ببینید در شهری مثل نجف آباد و با این همه شهید و جانباز، کدام کار فرهنگی تمیز و متناسب با ذوق و ذائقه نسل جوان و نوجوان در حوزه ایثار و شهادت انجام شده؟!

چند نفر، انسان عالم و شجاع داریم که بروند به دل جمعیت های جوان و نوجوان و به شبهات شان جواب بدهند؟

کدام برنامه فرهنگی در نجف آباد سراغ دارید که توانسته باشد بخشی از سوالات و شبهات ذهن مغشوش و مورد هجمه نسل نوجوان و جوان بی گناه ما را جواب داده باشد؟!

به عنوان نمونه، کدام ارگان دولتی، خصولتی یا حتی مردمی سراغ دارید که به حوزه های نو و مورد علاقه نسل جوان و نوجوان وارد شده باشد و کارهای قشنگ و موثری در بخش هایی مانند داستان نویسی و ساخت کلیپ انجام داده باشد؟!

وقتی این همه دستگاه عریض و طویل دولتی، خصولتی و گاهی مردمی داریم که به وظایف شان به درستی عمل نمی کنند، چرا از یک رسانه با آن همه محدودیت و فشاری که از گوشه و کنار بهش وارد می شود، انتظار داریم یک تنه وارد میدان شده و کاری برای کاهش معضلات اجتماعی انجام دهد؟!

یادداشت

یادداشت

چرایی فعال نبودن «نجف آباد نیوز» در مقوله بی حجابی