چرا بد پوششی تنها گزینه خوش تیپی برخی خانم ها است؟
چرا بد پوششی تنها گزینه خوش تیپی برخی خانم ها است؟

وجود نیازی به نام خوش تیپی را هیچ کس نمی تواند منکر شود ولی در این میان به دلایل مختلف این نیاز تنها با بد پوششی و استفاده از لباس هایی نامناسب در بین جامعه به ویژه زنان ما رواج پیدا کرده است. واقعا چرا زنان ما تمایلی به استفاده از لباس های متنوع،زیبا و […]

وجود نیازی به نام خوش تیپی را هیچ کس نمی تواند منکر شود ولی در این میان به دلایل مختلف این نیاز تنها با بد پوششی و استفاده از لباس هایی نامناسب در بین جامعه به ویژه زنان ما رواج پیدا کرده است.

واقعا چرا زنان ما تمایلی به استفاده از لباس های متنوع،زیبا و در عین حال پوشیده و با وقار همانند آنچه در مورد شیعیان لبنان و یا عراق اتفاق افتاده نیستند و برای خوش پوش شدن تنها گزینه بد پوششی را پیش چشمان خود دارند؟

آیا این امر ریشه در کم کاری دستگاه های دولتی مسئول دارد و یا خود ما آنقدر رشد فرهنگی نداشته ایم که بتوانیم پوشیدن چنین مدل هایی از حجاب را در گوشه و کنار شهر تحمل کنیم؟باور کنیم درصد بالایی از افرادی که ما ظاهرا آنها را بد حجاب و…. می دانیم تنها برای بهتر جلوه کردن و خوش تیپی تن به چنین لباسهای نامناسبی می دهند و اگر زمینه استفاده از حجاب های کامل و زیبا برای آنها فراهم شود،دیگر شاهد بروز برخی ناهنجاری های اینچنینی نخواهیم بود.

به هر حال اگر ما به اسلامیت و یا ایرانیت خود افتخار کنیم در هر دو حالت نمی توانیم استفاده از چنین لباس هایی را انتخاب کنیم زیرا در ایران باستان نیز زنان پوشش هایی کامل،موقرانه و همراه با حیا و عفت داشته اند و مطمئنا وضعیت امروز برخی افراد در جامعه ما نه با ایرانیت ما سازگار است و نه با مسلمان بودن ما

به نظر می رسد ارائه طرح های مبتکرانه و جدید از پوشش های ناب اسلامی برای بانوان و یک فرهنگ سازی مناسب در این خصوص بتواند بخش زیادی از معضلات موجود در این بخش را مرتفع کند.