چند افتتاح تعاونی در نجف آباد
چند افتتاح تعاونی در نجف آباد
با حضور جمعی از مسئولان شهرستان و استان، چند طرح تعاونی در نجف آباد به طور رسمی بهره برداری شد.

چند افتتاح تعاونی در نجف آباد

با حضور جمعی از مسئولان شهرستان و استان، چند طرح تعاونی در نجف آباد به طور رسمی بهره برداری شد.

شرکت تعاونی نهال پروران نجف آباد با خزانه یک و نیم هکتاری در روستای فیلور، فروشگاه شرکت تعاونی کشاورزی زنبورداران نجف آباد ویژه  آزمایش، فروش عسل و کلیه نهاده های زنبور عسل و شرکت تعاونی کشاورزی مرغ تخم گذار شهرستان از جمله این طرح ها هستند.

افتتاح

افتتاح

چند افتتاح تعاونی در نجف آباد