چهارمین رزمایش کمک ‌مومنانه دانشگاه آزاد نجف‌آباد
چهارمین رزمایش کمک ‌مومنانه دانشگاه آزاد نجف‌آباد
ایسکا نیوز: معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری چهارمین مرحله رزمایش کمک مومنانه در این واحد دانشگاهی خبر داد و گفت: استادان و کارکنان واحد نجف آباد در این مرحله از رزمایش کمک مومنانه در طرح نذر خون مشارکت خواهند داشت.

چهارمین رزمایش کمک ‌مومنانه دانشگاه آزاد نجف‌آباد

ایسکا نیوز: معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری چهارمین مرحله رزمایش کمک مومنانه در این واحد دانشگاهی خبر داد و گفت: استادان و کارکنان واحد نجف آباد در این مرحله از رزمایش کمک مومنانه در طرح نذر خون مشارکت خواهند داشت.

علی اکبر حسین رضا ادامه داد: کانون خیریه دانشگاه آزاد نجف آباد تاکنون ۳ مرحله از رزمایش کمک مومنانه را با استفاده از ظرفیت خیرین، استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه برگزار کرده است.

حسین رضا خاطر نشان کرد: به دنبال این هستیم که در چهارمین مرحله رزمایش کمک مومنانه، کارکنان و استادان بخشی از حقوق یک ماهه خودشان را برای مشارکت در این رزمایش اختصاص دهند اما هنوز این موضوع قطعی نشده است. باتوجه به این که بیشتر خانواده‌های کم بضاعت به کمک‌های مالی نیاز دارند، تمامی کمک‌های نقدی به صورت مستقیم در اختیار آن‌ها قرار خواهد گرفت.

علی اکبر حسین رضا معاون دانشگاه آزاد نجف آباد

علی اکبر حسین رضا معاون دانشگاه آزاد نجف آباد

چهارمین رزمایش کمک ‌مومنانه دانشگاه آزاد نجف‌آباد