چهار شنبه سوزی نجف آباد امسال بدون حادثه بود
چهار شنبه سوزی نجف آباد امسال بدون حادثه بود

احمد هادی مدیر عامل سازمان آتش نشانی نجف آباد در این باره گفت: دیروز نیروهای آتش نشانی و اورژانس مانند هر روز در آماده باش کامل بودند و خوشبختانه هیچ حادثه ی خاصی مرتبط با چهارشنبه سوری به آتش نشانی و اورژانس گزارش نشد و امدادگران در این زمینه عملیاتی نداشتند. احمد هادی مدیر عامل […]

احمد هادی مدیر عامل سازمان آتش نشانی نجف آباد در این باره گفت: دیروز نیروهای آتش نشانی و اورژانس مانند هر روز در آماده باش کامل بودند و خوشبختانه هیچ حادثه ی خاصی مرتبط با چهارشنبه سوری به آتش نشانی و اورژانس گزارش نشد و امدادگران در این زمینه عملیاتی نداشتند.
احمد هادی مدیر عامل سازمان آتش نشانی نجف آباد در ادامه افزود: دیروز علاوه بر آماده باش ۴ ایستگاه آتش نشانی، تعدادی از خودروهای آتش نشانی نیز در قسمت های مختلف شهر مستقر بودند که خوشبختانه هیچ حادثه ای ناگواری مرتبط با چهارشنبه سوری در شهر نجف آباد رخ نداد.

لازم به ذکر است که سال گذشته یک نفر در حوادث چهارشنبه سوری نجف آباد جان خود را از دست داد.