چهار کشته و زخمی در محور نجف آباد به دهق
چهار کشته و زخمی در محور نجف آباد به دهق

بر اثر انحراف راننده کا میون به سمت چپ و برخورد با خوروی سواری پیکان در محور نجف آباد به دهق دو نفر کشته و دو نفر زخمی شدند.

بر اثر انحراف راننده کا میون به سمت چپ و برخورد با خوروی سواری پیکان در محور نجف آباد به دهق دو نفر کشته و دو نفر زخمی شدند.