کارخانه های فولاد و پالایشگاه، باید به کنار دریا بروند
کارخانه های فولاد و پالایشگاه، باید به کنار دریا بروند
فارس: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: آب شرب شیرین و با کیفیت از استان اصفهان به ویژه از شهرستان سمیرم و استان چهارمحال و بختیاری، ۹۰۰ کیلومتر طی کرده و وارد کارون، خوزستان و بعد خلیج فارس می شود.

کارخانه های فولاد و پالایشگاه، باید به کنار دریا بروند

فارس: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: آب شرب شیرین و با کیفیت از استان اصفهان به ویژه از شهرستان سمیرم و استان چهارمحال و بختیاری، ۹۰۰ کیلومتر طی کرده و وارد کارون، خوزستان و بعد خلیج فارس می شود.

ابوالفضل ابوترابی در خصوص انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان گفت: این پروژه ۲۰۰هزار میلیاردی در حالی اجرایی شده که هزینه نگهداری و اجرای آن به دلیل اختلاف ارتفاع بیش از ۱۲۰۰متری و نیاز به فعالیت پمپ های قوی برق، ده ها برابر اجرای آن، هزینه دارد.

ابوترابی ادامه داد: اگر نگاه‌مان به فولاد و پالایشگاه، صادراتی است باید تمامی این واحدها به لب آب رفته و توسعه شان در مناطق کم آبی مانند اصفهان ممنوع شود. اینکه آب را از خلیج فارس و بعد سنگ آهن را از معادن کرمان بیاوریم و بعد که آهن تولید شد، آن را انتقال دهیم در کنار خلیج فارس و صادر کنیم، بهتر است این کارخانه‌ها را به همان منطقه انتقال دهیم.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

کارخانه های فولاد و پالایشگاه، باید به کنار دریا بروند