کارخانه کاشی اصفهان، کوره جدیدش را روشن کرد+ فیلم
کارخانه کاشی اصفهان، کوره جدیدش را روشن کرد+ فیلم
کارخانه کاشی اصفهان که پس از سال ها تحمل بحران های کارگری و قرار گرفتن در آستانه نابودی کامل، طی ماه های اخیر با ورود سرمایه گذار جدید بخش خصوصی به نوعی احیاء شده، اخیرا کوره واحد ۲ خود را نیز راه اندازی کرده است.

کارخانه کاشی اصفهان که پس از سال ها تحمل بحران های کارگری و قرار گرفتن در آستانه نابودی کامل، طی ماه های اخیر با ورود سرمایه گذار جدید بخش خصوصی به نوعی احیاء شده، اخیرا کوره واحد ۲ خود را نیز راه اندازی کرده است.

با نصب این کوره که عملیات انتقال و نصب آن بیش از سی و پنج روز طول کشیده، ظرفیت تولید این واحد بیش از ۱۳۰هزار متر مربع انواع کاشی و سرامیک افزایش خواهد یافت.

نجف آباد نیوز

کارخانه کاشی

کارخانه کاشی