کاروان خودرویی مرد میدان در نجف آباد+فیلم
کاروان خودرویی مرد میدان در نجف آباد+فیلم
ایسنا:حرکت کاروان مردمیدان، یادواره نخستین سالگرد شهادت سردار سپهد قاسم سلیمانی در خیابان های شهرستان نجف آباد که به همت ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد و لشکر ١٤ امام حسین(ع) انجام شد.

کاروان خودرویی مرد میدان در نجف آباد+فیلم

ایسنا:حرکت کاروان مردمیدان، یادواره نخستین سالگرد شهادت سردار سپهد قاسم سلیمانی در خیابان های شهرستان نجف آباد که به همت ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد و لشکر ١۴ امام حسین(ع) انجام شد.
پوستر حاج قاسم سلیمانی

پوستر حاج قاسم سلیمانی

کاروان خودرویی مرد میدان در نجف آباد+فیلم