کار زیبای دانشگاه پیام نور نجف آباد+تصاویر
کار زیبای دانشگاه پیام نور نجف آباد+تصاویر
دانشگاه پیام نور نجف آباد در امتحانات پایانی نیمسال اول خود، یاد و خاطره یکی از دانشجویان خود که اواخر آذر 94 به عنوان مدافع حرم در حلب سوریه شهید شده بود را با گذاشتن تصویرش بر روی صندلی امتحانی گرامی داشت.

کار زیبای دانشگاه پیام نور نجف آباد+تصاویر

دانشگاه پیام نور نجف آباد در امتحانات پایانی نیمسال اول خود، یاد و خاطره یکی از دانشجویان خود که اواخر آذر ۹۴ به عنوان مدافع حرم در حلب سوریه شهید شده بود را با گذاشتن تصویرش بر روی صندلی امتحانی گرامی داشت.
فارس: شهید عبدالمهدی کاظمی که موقع شهادت سی و یک ساله و دانشجوی این دانشگاه بود، پس از گذراندن دروس حوزوی، سال ۸۵ با مدرک کارشناسی حقوق وارد سپاه شد و در این مدت علاوه بر گذراندن دوره های مختلف نظامی، مسئولیت هایی مانند فرماندهی گروهان پیاده گردان ۱۵۴ چهارده معصوم لشکر ۸ نجف اشرف، فرماندهی گروهان گردان امام حسین سپاه ناحیه خمینی‌شهر، پزشکیار، مسؤول تربیت‌بدنی و مسؤول جنگ نوین در گردان‌های سپاه را بر عهده داشت.
از شهید کاظمی که سال ۸۴ ازدواج کرده بود، فاطمه و ریحانه به یادگار مانده اند.
دانشگاه پیام نور نجف آباد

شهید عبدالمهدی کاظمی

کار زیبای دانشگاه پیام نور نجف آباد+تصاویر