کاسبان پیاده رو خوار و رزقی که خوردن ندارد
کاسبان پیاده رو خوار و رزقی که خوردن ندارد

گوشه و کنار شهرمان به ویژه در نقاط بازار مرکزی و خیابان متصل به آن شاهدیم که برخی مغازه داران به راحتی پیاده رو و دیگر فضاهای عمومی متعلق به مردم را به عنوان ویترین خود اشغال می کنند و این امر باعث می شود تا بسیاری از افراد به جای پیاده رو،خیابان را جهت […]

گوشه و کنار شهرمان به ویژه در نقاط بازار مرکزی و خیابان متصل به آن شاهدیم که برخی مغازه داران به راحتی پیاده رو و دیگر فضاهای عمومی متعلق به مردم را به عنوان ویترین خود اشغال می کنند و این امر باعث می شود تا بسیاری از افراد به جای پیاده رو،خیابان را جهت ترددشان انتخاب کرده و یا تن به سختی عبور زیگراگ از بین موانع ایجاد شده و دیگر مردم بدهند.

این پدیده زشت و نامبارک تا آنجا پیش رفته که شنیده شده وقتی پیاده رو حد فاصل فردوسی تا چهار راه بازار دستخوش تغییراتی شده و بخشی از آن جهت تسهیل تردد خودروها به خیابان اضافه میشده،تعدادی از کسبه با کارشکنی مانع از تسریع در پروژه مذکور شده و معتقد بوده اند که این حق آنهاست که در حال از بین رفتن است.

این امر در حالی است که طی سالهای اخیر شاهد بوده ایم این پیاده رو عریض مانند برخی دیگر از نقاط شهر به محلی برای پارک خودرو و چیدن اجناس کسبه تبدیل شده بود و همزمان شهروندان برای عبور و مرور در خیابان و یا همین پیاده رو با مشکلات زیادی مواجه بوده اند.

اگر دنبال مثال های دیگری در همین محدوده باشیم خیلی کار سختی نخواهد بود اگر از کمربند فروش های چهار راه بازار مثال بزنیم که افرادی با یک مقدار قد بلند امکان رد شدن از برابر دکانشان را ندارند، یا بازاریانی که منتخبی از کالاهای خود را در پیاده رو و یا پل های مقابل مغازه خود چیده اند، و در مجموع مسیر تردد مردم را آنقدر تنگ و محدود کرده اند که اگر قصد خرید از آنها را داشته باشی مطمئنا با مشکلاتی مانند برخورد با دیگران و کندی تردد مواجه خواهی شد.

البته چنین پدیده زشتی تنها منحصر به بازار مرکزی نجف آباد نیست و در دیگر نقاط نیز می توان مثال هایی از آن را زد: خیابان قدس و سبزی فروشی که موقع تخلیه بار مسیر را کاملا مسدود می کند، دو همکار این بنده خدا در گلبهار مرکزی که تقریبا مغازه ای خالی دارند و در عوض خیابان را خوب چیده اند و همیشه اتوبوس های شرکت واحد و دیگر خودروها را با مشکل تردد مواجه می کنند،میوه فروش معروف خیابان شریعتی که توقف خودرو مشتری های آن همیشه این نقطه را پر ترافیک می کند و دهها مثال دیگر…

به نظر می رسد در این میان مردم برای مقابله با این کار چندین گزینه تاثیر گذار روی میزشان داشته باشند: از چنین کسبه ای حتی المقدور خرید نکنند، با تذکر زبانی زشتی کار آنها را گوشزد کرده و موارد را به مسئولان مربوطه گزارش دهند. البته در زمان برخورد قانون با چنین افرادی نیز بهتر است به جای جانبداری غیر منطقی از آنها پشتیبان مسئولین اجرایی باشیم.