کاشت چای قرمز در نجف آباد/۷۰درصد صرفه جویی در مصرف آب+فیلم
کاشت چای قرمز در نجف آباد/۷۰درصد صرفه جویی در مصرف آب+فیلم
دو هکتار از اراضی کشاورزی نجف آۤباد به کاشت چای قرمز اختصاص پیدا کرده و امسال ۶۰۰ کیلو از این محصول که با نام های تمر و ترش نیز شناخته می شود، برداشت شده است.این گیاه سرشار از آهن، مس، اسید سیتریک و انتوسیانین است و موجب کاهش فشار خون، کلسترل و رفع اختلالات کبدی و صفرا می شود.

کاشت چای قرمز در نجف آباد/۷۰درصد صرفه جویی در مصرف آب+فیلم

دو هکتار از اراضی کشاورزی نجف آۤباد به کاشت چای قرمز اختصاص پیدا کرده و امسال ۶۰۰ کیلو از این محصول که با نام های تمر و ترش نیز شناخته می شود، برداشت شده است.این گیاه سرشار از آهن، مس، اسید سیتریک و انتوسیانین است و موجب کاهش فشار خون، کلسترل و رفع اختلالات کبدی و صفرا می شود.

خبرگزاری صدا و سیما: قیمت هر کیلو از چای قرمز که قبلا از عربستان وارد می شد، بین ۶۰ تا ۹۰ هزار تومان است. این گیاه تا ارتفاع سه متر رشد می کند و اولین میوه آن سه هفته بعد از گل دهی برداشت می شود.

چای قرمز

چای قرمز

کاشت چای قرمز در نجف آباد/۷۰درصد صرفه جویی در مصرف آب+فیلم