کاشت ۴۲۰ هکتار گندم در نجف آباد
کاشت ۴۲۰ هکتار گندم در نجف آباد

ایمنا: مطهری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: در کشت پاییزه گندم امسال که از نیمه دوم مهر تا اواسط آذر ماه ادامه داشت، با توزیع بیش از ۹۸ تن بذر گندم آبی در بین کشاورزان، چهار صد و بیست هکتار از اراضی زراعی شهرستان به کشت گندم اختصاص پیدا کرد. وی با اعلام سهم ۷۷درصدی کشت […]

ایمنا: مطهری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: در کشت پاییزه گندم امسال که از نیمه دوم مهر تا اواسط آذر ماه ادامه داشت، با توزیع بیش از ۹۸ تن بذر گندم آبی در بین کشاورزان، چهار صد و بیست هکتار از اراضی زراعی شهرستان به کشت گندم اختصاص پیدا کرد.

وی با اعلام سهم ۷۷درصدی کشت مکانیزه در زراعت گندم امسال بیان داشت: « تاریخ کشت مناسب، آماده سازی مطلوب زمین، کشت مکانیزه، تغذیه بذر، استفاده بهینه از کودهای شیمیایی، آبیاری به موقع و رعایت اصول فنی از جمله عواملی هستند که با رعایت آن ها  می توان علی رغم کمبود بارندگی ها، به برداشت محصولی مناسب امیدوار بود.»

مطهری استفاده از روش های آبیاری جدید را راهکاری مناسب جهت مقابله با ادامه وضعیت خشکسالی دانست و اظهار داشت: «در همین راستا و پس از برپایی جلسات ترویجی متعدد، در سطح ۲۳هکتار از اراضی زراعی شهرستان روش آبیاری تیپ در مورد گندم رقم سیوند عملیاتی شده است.»

مدیر جهاد کشاورزی نجف آباد همچنین از کاشت ۴ رقم گندم در قالب طرح انتخاب مشارکتی ارقام خبر داد و بیان کرد: « در این طرح چهار رقم سیروان، بک کراس، پارسی و پیشتاز با همکاری یکی از کشاورزان بخش مرکزی در سطح ۲ هزار متر مربع اجرایی شده که طی آن عملکرد هر کدام از این ارقام به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفته و نمونه های برتر در دستور کار فعالیت های ترویجی قرار می گیرند.»

احداث سه سایت الگویی جامع تولیدی و ترویجی گندم با مجموع مساحت ۲۸ هکتار دیگر مطلبی بود که مطهری با اعلام آن افزود: « در این سایت ها کشاورزان اصلی و زیرشاخه ها به صورت کارگاهی تحت آموزش کارشناسان این مدیریت قرار گرفته تا ضمن فراگیری بهترین راهکارها جهت افزایش کمی و کیفی محصول خود، به عنوان الگویی موفق جهت دیگر فعالین این بخش در سال های آینده مورد توجه قرار گیرند.»

در این سایت ها مواردی مانند رعایت تناوب زراعی، عمق و تراکم مناسب کاشت، استفاده از ارقام اصلاح شده و پر محصول، مصرف بهینه از کود های شیمیایی بر اساس آزمون خاک، بهره گیری از کودهای بیولوژیکی مورد تایید، مبارزه به موقع و تلفیقی با علف های هرز، آفات و بیماری های احتمالی در کنار کنترل ضایعات در زمان برداشت به بهره برداران آموزش داده می شود.

مدیریت جهاد کشاورزی نجف آباد یکشنبه هفته جاری دوره آموزشی ویژه مقابله با سرمازدگی باغات و محصولات زراعی را برگزار خواهد کرد.