کاشی اصفهان به ۱۸ میلیون دلار صادرات خواهد رسید+ فیلم
کاشی اصفهان به ۱۸ میلیون دلار صادرات خواهد رسید+ فیلم
صدا و سیما: کاشی اصفهان که با سوء مدیریت مدیران قبلی خود تا مرز نابودی کامل و حراج خطوط تولید رفته بود، در دوره جدید مدیریت خود در حال بازگشت به دوران اوج این برند کاشی و سرامیک استان و کشور است. این کارخانه در سال جاری قصد دارد صادرات ماهیانه خود را به ۵۰۰هزار متر مربع به ارزش یک و نیم میلیون دلار برساند.

کاشی اصفهان به ۱۸ میلیون دلار صادرات خواهد رسید

صدا و سیما: کاشی اصفهان که با سوء مدیریت مدیران قبلی خود تا مرز نابودی کامل و حراج خطوط تولید رفته بود، در دوره جدید مدیریت خود در حال بازگشت به دوران اوج این برند کاشی و سرامیک استان و کشور است. این کارخانه در سال جاری قصد دارد صادرات ماهیانه خود را به ۵۰۰هزار متر مربع به ارزش یک و نیم میلیون دلار برساند.

این یعنی کارخانه ای که روزی کارگرانش هر روز در گوشه و کنار شهر تجمع می کردند، در سال جاری حداقل ۱۸ میلیون دلار صادرات به کشورهایی مانندآذربایجان، ارمنستان،تاجیکستان، عراق، افغانستان و پاکستان خواهد داشت.

برنامه امسال کارخانه، افزایش تولید سالیانه خود از ۲میلیون متر مربع به حداقل ۵ میلیون متر مربع است.

مدیریت جهادی، حتی در این شرایط سخت اقتصادی هم جواب می دهد.

نجف آباد نیوز

کاشی اصفهان

کارخانه کاشی