کالابرگ ۱۲۰تومانی برای ۵۰میلیون ایرانی
کالابرگ ۱۲۰تومانی برای ۵۰میلیون ایرانی
فارس: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: مجلس، برای رفع بخشی از مشکلات معیشتی، کالابرگ 120هزار تومانی خرید کالا را به صورت ماهیانه برای حدود 50 میلیون ایرانی در نظر گرفته است.

کالابرگ ۱۲۰تومانی برای ۵۰میلیون ایرانی

فارس: نماینده نجف آباد، تیران و کرون در مجلس گفت: مجلس، برای رفع بخشی از مشکلات معیشتی، کالابرگ (کوپن) ۱۲۰هزار تومانی خرید کالا را به صورت ماهیانه برای حدود ۵۰ میلیون ایرانی در نظر گرفته است. مجلس به جای کارهای بدون نتیجه و هیجانی مانند استیضاح وزرا و عدم کفایت رییس جمهور، نرم افزار مورد نیاز دولت بعدی را در قالب قانون آماده کرده است.

ابوالفضل ابوترابی ادامه داد: دومین اقدام مهم معیشتی مجلس، تولید یک میلیون مسکن در سال است. تولید مسکن پیشران اشتغال محسوب می شود و با ساخت هر خانه، ۲۲۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم فعال می گردد.

ابوترابی ادامه داد: طرح مالیات بر خانه های خالی که پیش بینی می شود شامل حداقل ۲ و نیم میلیون واحد شود و اخذ مالیات از خودروهای بالای ۱ میلیارد و خانه های بالاتر از ۱۰ میلیارد، از دیگر اقدامات موثر در مسیر کاهش مشکلات اقتصادی و جبران کسری بودجه دولت محسوب می شوند.

این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: اصلی ترین خواسته ما به عنوان نمایندگان استان اصفهان، حل اساسی مشکل آب این استان است. همان مطلبی که آیت الله رییسی درد بیانیه شان خطاب به مردم استان، بر روی آن تاکید کردند.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

کالابرگ ۱۲۰تومانی برای ۵۰میلیون ایرانی