کاهش محدوده شهرها و سردرگمی مردم و ارگان‌ها
کاهش محدوده شهرها و سردرگمی مردم و ارگان‌ها
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: از اواخر سال97، بر اساس آخرین تغییرات طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها، محدودۀ شهرهای مختلف و کاربری‌های مسکونی آن‌ها، در بسیاری نقاط کاسته شده و این موضوع مشکلات بسیاری را برای شهرداری‌ها، جهاد کشاورزی و شهروندان ایجاد کرده است.

کاهش محدوده شهرها و سردرگمی مردم و ارگان‌ها

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گفت: از اواخر سال۹۷، بر اساس آخرین تغییرات طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها، محدودۀ شهرهای مختلف و کاربری‌های مسکونی آن‌ها، در بسیاری نقاط کاسته شده و این موضوع مشکلات بسیاری را برای شهرداری‌ها، جهاد کشاورزی و شهروندان ایجاد کرده است.

حسن صالحی افزود: به عنوان نمونه در بخش‌هایی از محدوده پلیس‌راه نجف‌آباد که سال‌ها است به عنوان منطقه‌ای صنعتی و تولیدی مورد استفاده قرار می‌گرفته، کاربری کشاورزی تعیین شده و تولیدکنندگان جدیدی که قصد ایجاد واحد صنعتی دارند، بین جهاد و شهرداری سردرگم شده و ما هم متاسفانه به دلیل محدودیت‌های قانونی، امکان حل مشکلات‌شان را نداریم.

صالحی ادامه این وضعیت را را زمینه‌ساز ناراضی‌تراشی در بین مردم دانست و ادامه داد: در برخی نقاط نیز که بافت مسکونی طی سال‌های اخیر به گونه‌ای شکل گرفته، تعیین اراضی به عنوان کاربری کشاورزی، مشکلات زیادی را برای ساخت و ساز‌های مسکونی شهروندان ایجاد کرده است.

وی از تعدد قوانین و وجود برخی نقاط ضعف در این قوانین به همراه پاره‌ای موازی‌کاری‌ها، به عنوان عوامل تضعیف مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی دانست و افزود: خرد شدن و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و خارج شدن آن‌ها از چرخه تولید، نابودی خاک حاصلخیز و تهدید زنجیره تولید محصولات غذایی، افزایش افسار گسیخته قیمت اراضی کشاورزی و اعمال تاثیر منفی در دیگر صنایع، آسیب‌های محیط‌زیستی و ورود کشاورزان به بخش‌های غیرمولد از جمله آسیب‌های تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند.

حسن صالحی مدیر جهاد نجف آباد

حسن صالحی مدیر جهاد نجف آباد

کاهش محدوده شهرها و سردرگمی مردم و ارگان‌ها