کاهش گزینه های شهرداری نجف‌آباد به ۳نفر
کاهش گزینه های شهرداری نجف‌آباد به ۳نفر
در شرایطی که چندی پیش سخنگوی شورای ششم نجف آباد، از وجود ۴گزینه برای انتخاب به عنوان شهردار جدید نجف آباد خبر داده بود، با ابقای یکی از این گزینه ها به عنوان شهردار شهرضا، گزینه های شورا به ۳ نفر کاهش پیدا کردند.

کاهش گزینه های شهرداری نجف‌آباد به ۳نفر

در شرایطی که چندی پیش سخنگوی شورای ششم نجف آباد، از وجود ۴گزینه برای انتخاب به عنوان شهردار جدید نجف آباد خبر داده بود، با ابقای یکی از این گزینه ها به عنوان شهردار شهرضا، گزینه های شورا به ۳ نفر کاهش پیدا کردند.

طبق خبری که پایگاه خبری «شهررضا زیبا»  ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ منتشر کرده، حبیب قاسمی با کسب ۵ رای از مجموع ۷ رای اعضای شورا، به عنوان شهردار این شهر ابقا شد.

با حذف قاسمی که بسیاری او را یکی از شانس های انتخاب به عنوان شهردار نجف آباد می دانستند، شانس منوچهر حسنی، بهادر عبدالغنی و محمد مغزی برای نشستن در ساختمان مرکزی شهرداری نجف آباد، افزایش پیدا کرده است.

در حال حاضر و تا انتخاب شهردار آینده نجف آباد، عباس مرادی مدیر سابق منطقه سه(ویلاشهر) به عنوان سرپرست شهرداری نجف آباد مشغول کار خواهد بود.

مهم ترین خواسته افکار عمومی نجف‌آباد از منتخبان شورای ششم، شفافیت کامل و جامع در روند انتخاب شهردار آینده نجف آباد است؛ به این معنی که تمامی جرئیات جلسات مربوط به انتخاب شهردار، رسانه ای شده و مشخص باشد هر کدام از اعضای شورا، به کدام گزینه رای خواهد داد.

 

آشنایی با ۴ گزینه شهرداری نجف آباد

شورای ششم نجف آباد

شورای ششم نجف آباد

کاهش گزینه های شهرداری نجف‌آباد به ۳نفر