کدهای سرویس RBT تلفن همراه (ویژه اربعین)
کدهای سرویس RBT تلفن همراه (ویژه اربعین)

کدهای سرویس RBT تلفن همراه با نوای حاج میثم مطیعی ویژه اربعین، برای مشترکین(همراه اول)، (ایرانسل) و (رایتل) در ادامه آماده دریافت می باشد. در ضمن برای دریافت کدهای بیشتر RBT و همچنین نحوه فعال سازی، می توانید به بخش تلفن همراه سایت، مراجعه نمایید. با توجه به انتشار کدهای جدید، این پوشه به مرور […]

کدهای سرویس RBT تلفن همراه با نوای حاج میثم مطیعی ویژه اربعین، برای مشترکین(همراه اول)، (ایرانسل) و (رایتل) در ادامه آماده دریافت می باشد.

در ضمن برای دریافت کدهای بیشتر RBT و همچنین نحوه فعال سازی، می توانید به بخش تلفن همراه سایت، مراجعه نمایید.

با توجه به انتشار کدهای جدید، این پوشه به مرور زمان تکمیل خواهد شد.

** « إن شاءالله زائران حسینی که اربعین امسال عازم کربلا هستند، خادمان اهل بیت (علیهم السلام) را از دعای خیر خود فراموش نمی کنند./ التماس دعا » **

ردیف عنوان فایل حجم پخش آنلاین دانلود
۱
(آوای انتظار همراه اول) | الاربعین موعدی (کد: ۶۹۵۹۸)
۱.۰۳ MB
دانلود
۲
(آوای انتظار همراه اول) | این صدای گریه های فاطمه است (کد: ۶۹۵۹۹)
۸۶۲.۰۳ KB
دانلود
۳
(آوای انتظار همراه اول) | دلتنگم ای کرب و بلا، در اربعین دیدار ما (کد: ۶۹۶۰۰)
۱.۰۲ MB
دانلود
۴
(آوای انتظار همراه اول) | علیکَ مولای السلامْ (کد: ۶۹۶۰۲)
۱.۱ MB
دانلود
۵
(آوای انتظار همراه اول) | قَطَعنا الیک الصَّحاری، الا یا امیر الفرات (کد: ۶۹۶۰۳)
۱.۰۶ MB
دانلود
۶
(آوای انتظار همراه اول) | مولای مولای السلام (کد: ۶۹۶۰۵)
۹۸۸ KB
دانلود
۷
(آوای انتظار همراه اول) | می آیم آخر سوی حسین (کد: ۶۹۶۰۶)
۶۸۳.۱ KB
دانلود
۸
(آوای انتظار همراه اول) | میعاد ما اربعین است (کد: ۶۹۶۰۷)
۸۲۳.۵۱ KB
دانلود
۹
(آوای انتظار همراه اول) | یا سید الأحرار (کد: ۶۹۶۰۸)
۹۴۸.۸۹ KB
دانلود
۱۰
(آوای انتظار همراه اول) | یا محمد بنگر این آل تو است (کد: ۶۹۶۰۹)
۱.۰۱ MB
دانلود
۱۱
(آوای انتظار همراه اول) | کربلا ای خاک اندوه و بلا (کد: ۶۹۶۱۰)
۹۱۲.۴۹ KB
دانلود
۱۲
(آوای انتظار همراه اول) | کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم (کد: ۶۹۶۱۱)
۱.۰۹ MB
دانلود
۱۳
** آهنگ پیشواز ایرانسل ** الاربعین موعدی | (کد: ۶۹۱۱۹۱۲)
۱.۰۳ MB
دانلود
۱۴
** آهنگ پیشواز ایرانسل ** این صدای گریه های فاطمه است | (کد: ۶۹۱۱۹۱۳)
۸۶۲.۰۳ KB
دانلود
۱۵
** آهنگ پیشواز ایرانسل ** دلتنگم ای کرب و بلا، در اربعین دیدار ما | (کد: ۶۹۱۱۹۱۴)
۱.۰۲ MB
دانلود
۱۶
** آهنگ پیشواز ایرانسل ** علیکَ مولای السلامْ | (کد: ۶۹۱۱۹۱۶)
۱.۱ MB
دانلود
۱۷
** آهنگ پیشواز ایرانسل ** قَطَعنا الیک الصَّحاری، الا یا امیر الفرات | (کد: ۶۹۱۱۹۱۷)
۱.۰۶ MB
دانلود
۱۸
** آهنگ پیشواز ایرانسل ** مولای مولای السلام | (کد: ۶۹۱۱۹۱۹)
۹۸۸ KB
دانلود
۱۹
** آهنگ پیشواز ایرانسل ** می آیم آخر سوی حسین | (کد: ۶۹۱۱۹۲۰)
۶۸۳.۱ KB
دانلود
۲۰
** آهنگ پیشواز ایرانسل ** میعاد ما اربعین است | (کد: ۶۹۱۱۹۲۱)
۸۲۳.۵۱ KB
دانلود
۲۱
** آهنگ پیشواز ایرانسل ** یا سید الأحرار | (کد: ۶۹۱۱۹۲۲)
۹۴۸.۸۹ KB
دانلود
۲۲
** آهنگ پیشواز ایرانسل ** یا محمد بنگر این آل تو است | (کد: ۶۹۱۱۹۲۳)
۱.۰۱ MB
دانلود
۲۳
** آهنگ پیشواز ایرانسل ** کربلا ای خاک اندوه و بلا | (کد: ۶۹۱۱۹۲۴)
۹۱۲.۴۹ KB
دانلود
۲۴
** آهنگ پیشواز ایرانسل ** کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم | (کد: ۶۹۱۱۹۲۵)
۱.۰۹ MB
دانلود
۲۵
(راینواز رایتل) | الاربعین موعدی (کد: ۲۰۰۵۸۸)
۱.۰۳ MB
دانلود
۲۶
(راینواز رایتل) | این صدای گریه های فاطمه است (کد: ۲۰۰۵۹۰)
۸۶۲.۰۳ KB
دانلود
۲۷
(راینواز رایتل) | دلتنگم ای کرب و بلا، در اربعین دیدار ما (کد: ۲۰۰۵۹۱)
۱.۰۲ MB
دانلود
۲۸
(راینواز رایتل) | علیکَ مولای السلامْ (کد: ۲۰۰۵۹۳)
۱.۱ MB
دانلود
۲۹
(راینواز رایتل) | قَطَعنا الیک الصَّحاری، الا یا امیر الفرات (کد: ۲۰۰۵۹۴)
۱.۰۶ MB
دانلود
۳۰
(راینواز رایتل) | مولای مولای السلام (کد: ۲۰۰۵۹۶)
۹۸۸ KB
دانلود
۳۱
(راینواز رایتل) | می آیم آخر سوی حسین (کد: ۲۰۰۵۹۷)
۶۸۳.۱ KB
دانلود
۳۲
(راینواز رایتل) | میعاد ما اربعین است (کد: ۲۰۰۵۹۸)
۸۲۳.۵۱ KB
دانلود
۳۳
(راینواز رایتل) | یا سید الأحرار (کد: ۲۰۰۵۹۹)
۹۴۸.۸۹ KB
دانلود
۳۴
(راینواز رایتل) | یا محمد بنگر این آل تو است (کد: ۲۰۰۶۰۰)
۱.۰۱ MB
دانلود
۳۵
(راینواز رایتل) | کربلا ای خاک اندوه و بلا (کد: ۲۰۰۶۰۱)
۹۱۲.۴۹ KB
دانلود
۳۶
(راینواز رایتل) | کنار قدم های جابر، سوی نینوا رهسپاریم (کد: ۲۰۰۶۰۲)
۱.۰۹ MB
دانلود