کرونا و انتخابات ۱۴۰۰
کرونا و انتخابات ۱۴۰۰
زبان مان به قول سعید توکلی مجری رادیو و تلویزیون، «چهل گیس» شد از بس گفتیم و کسی جواب نداد! چرا صدا و سیما و بیشتر رسانه های ایران، فقط از کشورهای ناموفق در عرصه مقابله با کرونا، خبر منتشر می کنند؟! مثل آمریکا، اروپایی ها و متاسفانه خود ایران.

کرونا و انتخابات ۱۴۰۰

زبان مان به قول سعید توکلی مجری رادیو و تلویزیون، «چهل گیس» شد از بس گفتیم و کسی جواب نداد! چرا صدا و سیما و بیشتر رسانه های ایران، فقط از کشورهای ناموفق در عرصه مقابله با کرونا، خبر منتشر می کنند؟! مثل آمریکا، اروپایی ها که برخی شان بهترین شکل محدودیت ها را اجرا کرده اند و متاسفانه خود ایران.

چرا هیچ خبری از کشورهایی که با تلفیق طب سنتی و مدرن، موفق به مهار کرونا شده اند، منتشر نمی شود؟ مثل چین.

اجرای شیوه نامه های فعلی و محدودیت ها، به تنهایی جواب نمی دهد و فقط فتیله کرونا را موقتا پایین کشیده و هم زمان مشکلات طبقات متوسط و ضعیف جامعه را بیشتر کرده و بیت المال را به نفع مافیای دارو و درمان هدر می دهد.

به نظر می رسد، برخی سیاسیون بدشان نمی آید کرونا را تا انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری کش دهند تا در دقیقه ۹۰ با رونمایی از واکسن های وارداتی که هیچ اطمینانی به سلامت شان نیست، ضمن حفظ قدرت، زمینه وابستگی بیشتر کشور را فراهم کنند.

دانشکده طب ایرانی

دانشکده طب ایرانی

کرونا و انتخابات ۱۴۰۰