کشف۴۵۰ کیلو مرغ تاریخ گذشته در نجف آباد
کشف۴۵۰ کیلو مرغ تاریخ گذشته در نجف آباد
دامپزشکی استان اصفهان: سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: در بازرسی از این مرکز مقدار بالغ بر 450 کیلوگرم فرآورده خام تاریخ منقضی کشف و کلیه محموله های مذکور توقیف و به سردخانه نگهداری منتقل شد و فروشگاه پلمپ و فروشنده به دلیل تخلفات بهداشتی و صنفی توسط نماینده اداره تعزیرات حکومتی جهت اعمال جرایم مربوطه احضار گردید.

کشف۴۵۰ کیلو مرغ تاریخ گذشته در نجف آباد

دامپزشکی استان اصفهان: سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: در بازرسی از این مرکز مقدار بالغ بر ۴۵۰ کیلوگرم فرآورده خام تاریخ منقضی کشف و کلیه محموله های مذکور توقیف و به سردخانه نگهداری منتقل شد و فروشگاه پلمپ و فروشنده به دلیل تخلفات بهداشتی و صنفی توسط نماینده اداره تعزیرات حکومتی جهت اعمال جرایم مربوطه احضار گردید.

میثم استکی بیان داشت: عوامل واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این شبکه طی گشت های مشترک خود با عوامل و بازرسین ادارات و دستگاه های اجرایی ذی ربط و در راستای کنترل و نظارت بهداشتی بر مراکز عرضه در سطح شهرستان نجف آباد، برخورد با عرضه کننده متخلف که با راه اندازی صف های طویل، فرصت طلبانه اقدام به توزیع فرآورده های خام دامی تاریخ منقضی از قبیل مرغ کامل و همچنین  قطعات در پوشش عرضه مرغ دولتی می نمود را در دستور کار خود قرار دادند.

وی در ادامه افزود: در بازرسی از این مرکز مقادیری بالغ بر ۴۵۰ کیلوگرم فرآورده خام تاریخ منقضی کشف گردید که فرد خاطی ضمن انجماد این محموله ها در گذشته  و دیفراست (برگشت از حالت منجمد به وضع طبیعی) مجدد اقدام به عرضه نموده بود. لازم به ذکر است عوامل نظارتی این شبکه به همراه تیم گشت مشترک ادارات بهداشت و درمان، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف و همچنین بازرس اتحادیه مربوطه، با حضور به موقع از عرضه محصولات نامنطبق جلوگیری و کلیه محموله های مذکور توقیف و به سردخانه نگهداری منتقل شد و فروشگاه پلمپ و فروشنده به دلیل تخلفات بهداشتی و صنفی توسط نماینده اداره تعزیرات حکومتی جهت اعمال جرایم مربوطه احضار گردید.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد در پایان خاطر نشان کرد: عرضه فرآورده های خام دامی تاریخ منقضی تحت هر عنوانی تخلف بهداشتی و صنفی و غیر قانونی است و از شهروندان نجف آبادی خواست هرگونه تخلف بهداشتی از این قبیل را سریعا به واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد اطلاع و یا با سامانه سراسری  ۱۵۱۲ تماس بگیرند.

کشف450 کیلو مرغ تاریخ گذشته در نجف آباد

کشف۴۵۰ کیلو مرغ تاریخ گذشته در نجف آباد

کشف۴۵۰ کیلو مرغ تاریخ گذشته در نجف آباد