کشف داروی غیر مجاز از کارگاه عاج موم
کشف داروی غیر مجاز از کارگاه عاج موم

خبرگزاری مهر:محمد مهدی حسن پور رئیس شبکه دامپزشکی نجف آباد گفت: مبارزه با داروهای قاچاق و غیرمجاز مورد مصرف در دامپزشکی یکی از اولویت های سازمان دامپزشکی است و در همین راستا در بازدید سرزده از کارگاه موم عاج کنی این شهرستان بیش از ۱۴ مورد اقلام دارویی غیر مجاز و قاچاق با اشکال دارویی مختلف کشف […]

خبرگزاری مهر:محمد مهدی حسن پور رئیس شبکه دامپزشکی نجف آباد گفت: مبارزه با داروهای قاچاق و غیرمجاز مورد مصرف در دامپزشکی یکی از اولویت های سازمان دامپزشکی است و در همین راستا در بازدید سرزده از کارگاه موم عاج کنی این شهرستان بیش از ۱۴ مورد اقلام دارویی غیر مجاز و قاچاق با اشکال دارویی مختلف کشف و با هماهنگی مراجع قضایی جمع آوری شد.

حسن پور تاکید کرد: از زنبور داران تقاضا می شود داروهای دامپزشکی، مواد بیولوژیکی، سموم و مواد ضدعفونی را تنها از داروخانه ها و مراکز مجاز دامپزشکی تهیه کرده و در موقع خرید به تاریخ تولید، انقضاء، پروانه بهره برداری و مجوز صادره از دامپزشکی توجه کنند.

در کارگاه های عاج موم، موم به صورت برگه هایی با قابلیت استفاده از کندو در می آید.