کشف سیصد کیلو شینسل غیربهداشتی در نجف آباد
کشف سیصد کیلو شینسل غیربهداشتی در نجف آباد
کشف بالغ بر300 کیلو گرم شینسل مرغ غیر بهداشتی در واحد قطعه بندی و بسته بندی غیرمجاز در نجف آباد

کشف سیصد کیلو شینسل غیربهداشتی در نجف آباد

دامپزشکی استان: سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان گفت:طی بازرسی های انجام گرفته توسط واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این شبکه از مراکز طبخ غذا در سطح شهرستان و پیگیری و رصد مبادی پخش فرآورده های خام دامی دراین طباخی ها، متوجه توزیع فرآورده های خام دامی فاقد ضوابط بهداشتی و عمدتا شینسل مرغ به صورت فله در بعضی آشپز خانه ها گردیدند که با زیرنظر گرفتن خودروی پخش مقدار بالغ بر۳۰۰ کیلو گرم شامل شینسل و ران قطعه شده مرغ از این واحد کشف گردید که متصدی به صورت کاملا غیر بهداشتی و در مکانی فاقد مجوز قانونی اقدام به عملیات قطعه زنی می نمود.

میثم استکی افزود : کلیه محموله های بسته بندی شده فاقد لیبل و هویت توقیف و ضمن اخذ نمونه آزمایشگاهی جهت جلوگیری از هر گونه دخل و تصرف و افت کیفیت فرآورده های خام دامی به سردخانه انتقال یافت.

کشف سیصد کیلو شینسل غیربهداشتی در نجف آباد

کشف سیصد کیلو شینسل غیربهداشتی در نجف آباد

کشف سیصد کیلو شینسل غیربهداشتی در نجف آباد