کشف سی تی اسکن قاچاق در نجف آباد
کشف سی تی اسکن قاچاق در نجف آباد
سرهنگ میثم گوهري آراني فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از کشف یک دستگاه سی تی اسکن قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد تومان در منزلی مسکونی و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.

کشف سی تی اسکن قاچاق در نجف آباد

سرهنگ میثم گوهری آرانی فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از کشف یک دستگاه سی تی اسکن قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد تومان در منزلی مسکونی و دستگیری یک نفر در این رابطه خبر داد.

گوهری از مردم خواست، هر گونه اخبار و موضوع های مشکوک را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی نیروی انتظامی در اسرع وقت انجام شود.

نجف آباد نیوز: قاچاق سازمان یافته که با پشتیبانی، گاهی همراهی و  البته غفلت برخی دستگاه های دولتی مرتبط انجام می شود، بیشترین ضربه را به اقتصاد می زند؛ همان قاچاقی که می تواند یک سی تی اسکن را از مبادی قانونی و رسمی وارد شهری در مرکز کشور کند.

سرهنگ میثم گوهری آرانی فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد

سرهنگ میثم گوهری آرانی فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد

کشف سی تی اسکن قاچاق در نجف آباد