کشف ۸۰ میلیون تومان «کله و پاچه» فاسد در نجف آباد
کشف ۸۰ میلیون تومان «کله و پاچه» فاسد در نجف آباد

ذاکر نیوز: در بازرسی های انجام شده ۱۰ تن کله پاچه خام غیر مجاز که درشرایط نامطلوب بهداشتی بسته بندی و نگهداری می شد به ارزش ۸۰ میلیون تومان کشف و ضبط و پرونده فرد متخلف به دادگاه فرستاده شد. رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد در این باره گفت: با توجه به گران شدن کله […]

ذاکر نیوز: در بازرسی های انجام شده ۱۰ تن کله پاچه خام غیر مجاز که درشرایط نامطلوب بهداشتی بسته بندی و نگهداری می شد به ارزش ۸۰ میلیون تومان کشف و ضبط و پرونده فرد متخلف به دادگاه فرستاده شد.

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد در این باره گفت: با توجه به گران شدن کله و پاچه در فصل زمستان افراد سودجو اقدام به خریداری و نگهداری غیر مجاز محموله در فصل بهار و تابستان و عرضه آن در فصل زمستان مینمایند که این مورد باید ساماندهی شود.

اداره کل دامپزشکی استان اصفهان از اسفند سال قبل طرح ساماندهی و نشانه گذاری کله و پاچه را دردستور کار قرار داده و بالغ بر ۷۰% کله پاچه به شکل بسته بندی و کارتنی منجمد شده و در سردخانه ها نگه داری میشود. در حال حاضر منجمد کردن کله پاچه به شکل گونی و فله ممنوع بوده و با متخلفین برخورد خواهد شد .