کشف و ضبط ۶۰ تن عسل تقلبی در نجف آباد
کشف و ضبط ۶۰ تن عسل تقلبی در نجف آباد
ایرنا:رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گفت:با  تشدید بازرسی ها از اسفند سال گذشته تا نیمه نخست فروردین امسال، یک مورد احتکار و نگهداری 60 تن عسل در حومه شهر نجف آباد گزارش و کشف شد.

کشف و ضبط ۶۰ تن عسل تقلبی در نجف آباد

ایرنا:رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گفت:با  تشدید بازرسی ها از اسفند سال گذشته تا نیمه نخست فروردین امسال، یک مورد احتکار و نگهداری ۶۰ تن عسل در حومه شهر نجف آباد گزارش و کشف شد.
علیرضا غیور با بیان اینکه این محموله شامل ۲ هزار حلب عسل به وزن حدود ۶۰ تُن بود، اظهار داشت: این حلب ها دارای هیچ نشان یا برچسبی نبودند و پس از نمونه گیری و آزمایش بر روی آنها مشخص شد که غیر استاندارد و غیر قابل مصرف برای انسان هستند.
غیور اضافه کرد: پرونده مربوط به کشف عسل های غیر استاندارد و نتایج آزمایشگاهی آن به اداره تعزیرات نجف آباد ارسال شد تا حکم نهایی درباره آن صادر شود.
وی با اشاره به اینکه این محموله، بزرگترین میزان حجم کشف شده از مواد خوراکی غیر استاندارد در نجف آباد در بازرسی های نوروز امسال بود، گفت: با توجه به نوع حکم صادر شده توسط محاکم قضایی، این میزان عسل تقلبی معدوم یا برای موارد دیگر مصرف می شود.

نجف آباد نیوز

عسل تقلبی