کشف و ضبط ۲۵ تن ذرت مخلوط با ماسه در نجف آباد
کشف و ضبط ۲۵ تن ذرت مخلوط با ماسه در نجف آباد
حکیم مهر: رییس شبکه دامپزشکی شهرستان گفت: در پی اعلام متصدی یکی از کارخانه های تولید خوراک دام مبنی بر وجود ناخالصی داخل یکی از خودورو های ذرت ورودی به آن مجموعه، محموله ذرت به وزن 25 تن توقیف شد.

کشف و ضبط ۲۵ تن ذرت مخلوط با ماسه در نجف آباد

حکیم مهر: رییس شبکه دامپزشکی شهرستان گفت: در پی اعلام متصدی یکی از کارخانه های تولید خوراک دام مبنی بر وجود ناخالصی داخل یکی از خودورو های ذرت ورودی به آن مجموعه، این شبکه با اخذ حکم قضایی از دادستان شهرستان و با همکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف محموله ذرت به وزن ۲۵ تن و انتقال خودروی حامل محموله به محل پارکینگ نیروی انتظامی اقدام نمود.

محمد مهدی حسن پور افزود: راننده خودروی موصوف با اذعان به بزه انتسابی و اقرار به انجام عمل تقلب اعلام نمود که چندین تن از ذرت های خودرو را خالی و به جای آن از ماسه و خاک جهت پر نمودن محموله استفاده کرده است لذا این شبکه با تنظیم صورتجلسه، پرونده متخلف را به دادگستری شهرستان ارجاع نمود.

حسن پور خاطر نشان کرد: این شبکه در راستای تحقق شعار سازمان دامپزشکی مبنی بر دام سالم، غذای سالم و انسان سالم بر مراکز تولید، توزیع و عرضه خوراک دام و طیور نظارت مستمر و شبانه روزی دارد و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهدکرد.

ذرت مخلوط با شن

ذرت تقلبی

نجف آباد نیوز