کشف ۱۲۶۵ کیلو فرآورده خام دامی فاسد در نجف آباد
کشف ۱۲۶۵ کیلو فرآورده خام دامی فاسد در نجف آباد
کشف و معدوم سازی یک هزار و 265 کیلوگرم فرآورده خام دامی توسط شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد

کشف ۱۲۶۵ کیلو فرآورده خام دامی فاسد در نجف آباد

دامپزشکی کشور: سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: نظارت بر بهداشت، سلامت و ایمنی غذایی همواره از اولویت های سازمان دامپزشکی بوده و این شبکه نیز با نظارت مستمر بر چرخه تولید، توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی در همین راستا حرکت کرده و با تضییع کنندگان سلامت سفره مردم، وفق مقررات اقدام خواهد نمود .

میثم استکی اضافه کرد: در راستای بازرسی های مستمر واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی این شبکه، مقدار یک هزار و ۲۶۵ کیلوگرم انواع ران و سردست گوسفندی منجمد ، آلایش دامی منجمد و لاشه کامل گاو که خارج از چارچوب و ضوابط سازمان دامپزشکی تهیه و نگهداری شده بود کشف و پس از نمونه برداری و انجام آزمایشات لازم و تایید آزمایشگاه مرجع مبنی بر غیر قابل مصرف انسانی بودن محموله مذکور، با اخذ حکم از مراجع قضایی و با حضور عوامل نیروی انتطامی و کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی شبکه دامپزشکی محموله معدوم و از چرخه مصرف انسانی حذف گردید .

میثم استکی رییس شبکه دامپزشکی نجف آباد

میثم استکی رییس شبکه دامپزشکی نجف آباد

کشف ۱۲۶۵ کیلو فرآورده خام دامی فاسد در نجف آباد