کشف ۱۹۰۰تن نهاده دامی در نجف آباد
کشف ۱۹۰۰تن نهاده دامی در نجف آباد
صدا و سیما: جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: ماموران آگاهی شهرستان نجف آباد در بازرسی از یک انبار بیش هزارو ۹۰۰ تن نهاده‌های دامی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان کشف کردند.

کشف ۱۹۰۰تن نهاده دامی در نجف آباد

صدا و سیما: جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: ماموران آگاهی شهرستان نجف آباد در بازرسی از یک انبار بیش هزارو ۹۰۰ تن نهاده‌های دامی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان کشف کردند.

سرهنگ محمد رضا هاشمی افزود: این نهاده‌های دامی قاچاق و احتکار بوده و خارج از شبکه عرضه می‌شده است. یک نفر نیز در این زمینه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شد.
نجف آباد نیوز: اختصاص ارز دولتی به نهاده های دامی، زمینه ساز چنین تخلفات گسترده ای، هم زمان با کمبود و گرانی شدید نهاده های دامی شده است.
نهاده های دامی

نهاده های دامی

کشف ۱۹۰۰تن نهاده دامی در نجف آباد