کشف ۲تن احتکار برنج در نجف آباد
کشف ۲تن احتکار برنج در نجف آباد
موج: فرمانده انتظامی نجف آباد گفت: در بازرسی ماموران انتظامی از یک انبار در شهرستان نجف آباد، یک تن و 800 کیلو برنج احتکار شده به ارزش 400 میلیون تومان کشف شد که مالک مدارک قانونی را ارائه نداد.

کشف ۲تن احتکار برنج در نجف آباد

موج: فرمانده انتظامی نجف آباد گفت: در بازرسی ماموران انتظامی از یک انبار در شهرستان نجف آباد، یک تن و ۸۰۰ کیلو برنج احتکار شده به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان کشف شد که مالک مدارک قانونی را ارائه نداد.

سرهنگ محمد حسین باباکلانی  با اشاره به تحویل فرد متخلف به مراجع قضایی خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با افرادی که ارزاق عمومی مردم را برای سود بیشتر خود احتکار کنند برخورد قاطع و قانونی می کند و اجازه فعالیت به آنان نخواهد داد.

احتکار برنج در نجف آباد

احتکار برنج در نجف آباد

کشف ۲تن احتکار برنج در نجف آباد