کشف ۲۰۰ میلیون اموال سرقتی در نجف آباد
کشف ۲۰۰ میلیون اموال سرقتی در نجف آباد
فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: به دنبال سرقت از یک مغازه صوتی و تصویری و انجام گسترده اقدامات پلیسی، دو سارق شناسایی و دستگیر شدند و از مخفیگاه آن ها، چندین دستگاه آمپلي فاير و بلند گو خودرو به ارزش تقریبی دویست میلیون تومان کشف شد.

کشف ۲۰۰ میلیون اموال سرقتی در نجف آباد

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد گفت: به دنبال سرقت از یک مغازه صوتی و تصویری و انجام گسترده اقدامات پلیسی، دو سارق شناسایی و دستگیر شدند و از مخفیگاه آن ها، چندین دستگاه آمپلی فایر و بلند گو خودرو به ارزش تقریبی دویست میلیون تومان کشف شد.

سرهنگ میثم گوهری آرانی ضمن اشاره به تحویل متهمان به مراجع قضایی، به کسبه توصیه کرد نسبت به ایمن کردن مغازه ها جهت پیشگیری از سرقت اقدام  کرده و موارد مشکوک را با شماره۱۱۰ در میان بگذارند.

میثم گوهری آرانی فرمانده انتظامی نجف آباد

میثم گوهری آرانی فرمانده انتظامی نجف آباد

کشف ۲۰۰ میلیون اموال سرقتی در نجف آباد